Vanaf versie 2.74 is de standaard categorie-indeling afgestemd op het Nibud budgetadvies.

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie wordt een standaard categorie-indeling aangemaakt. Deze indeling is vanaf versie 2.74 afgestemd op het persoonlijk budgetadvies van het Nibud. Met deze indeling wordt het mogelijk om de eigen totalen per categorie te vergelijken met de totalen die jaarlijks door het Nibud worden versterkt. Meer informatie over het Nibud persoonlijke budgetadvies is hier te vinden.