Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Vanaf versie 2.56 wordt BankTrans als installer beschikbaar gesteld. Doorloop voor installatie de volgende stappen:

 • Download BankTrans voor Linux.
 • Pas de eigenschappen van het installatiebestand aan zodat het bestand als programma mag worden uitgevoerd.
 • Start de BankTrans installer. Hiermee wordt BankTrans op geïnstalleerd en wordt toegevoegd aan de beschikbare applicaties.
 • BankTrans kan hierna gestart worden via Zoeken (Search).

Na installatie van BankTrans via de installer kan via Home/BankTrans/maintencetool de installatie worden beheerd, bankTrans kan hiermee worden verwijderd en tevens worden bijgewerkt. Installeren van een nieuwe versie verloopt dus via deze tool en er hoeft geen nieuwe download te worden uitgevoerd.

Let op: Vanaf versie 2.82 start BankTrans mogelijk niet op. Dit kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren: sudo apt-get install libxcb-xinerama0

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • Het formaat van de bestanden van Moneyou is aangepast. Vanaf nu wordt ook dit nieuwe formaat ondersteund.
 • Bij het aanmaken van een backupbestand na het installeren van een nieuwe versie werd het versienummer van de nieuwe programmatuur in de bestandsnaam opgenomen. Vanaf nu is dat het versienummer van het bestand.
 • Bij het openen van een backupbestand werd de gegevensmap in de instellingen aangepast. Dit is vanaf nu niet meer het geval.

 Fouten opgelost:

 • In versie 1.91 kon in sommige gevallen de opgeslagen administratie niet meer worden geopenend. Er werd dan een foutmelding gegeven waarin werd aangegeven dat de administratie met een nieuwere versie was aangemaakt. Deze fout is nu opgelost.

Nieuw:

 • Bij de rekeningen en tegenrekeningen kan nu ook de bic (onderdeel van het nieuwe banknummer) worden vastgelegd. De BIC voor de tegenrekening wordt automatisch gevuld indien deze is meegegeven in de importbestanden (momenteel alleen Triodos en Sparkasse).
 • Vanaf nu kunnen backupbestanden van BankTrans direct worden geopend via het menu (Kies Bestand / Openen en dan rechts onderin Backupbestanden).
 • Vanaf nu is het mogelijk om bij het inlezen van bankbestanden de gegevens in de kolom Omschrijving en Opmerking samen te voegen in de kolom Omschrijving. Dit kan worden ingesteld via Bewerken / Instellingen / Gegevens / Optie 'Samenvoegen omschrijvingen'.
 • Er is een veld toegevoegd voor het toevoegen van een bijlage bij een transactie. Op dit moment is alleen het veld aanwezig. De benodigde functionaliteit volgt in een volgende versie. 

Verbeterd:

 • Bij het inlezen van de bestanden van de Rabobank werd het type van de transactie opgeslagen in het veld Bankcode. Dit is vanaf nu Banktype. Dit is gedaan om meer in overeenstemming te zijn met de andere banken. Eventuele reeds aanwezige transacties kunnen worden gecorrigeerd via Extra / Omwisselen kolommen.
 • Inlezen van de nieuwe bestanden van de Rabobank is iets aangepast. De kolom Ten name van werd alleen gevuld indien er ook een tegenrekening was gegeven. Nu wordt de Ten name van gevuld met het eerste deel van de omschrijving indien de Ten name van leeg is. Hierdoor blijft de kolomindeling hetzelfde als bij het inlezen van de oude bestanden.
 • In de naam van de backupbestanden is het versienummer van BankTrans toegevoegd.

 Fouten opgelost:

 • Inlezen van bestanden voor Leaseplan aangepast (bestanden werden niet goed herkend).

Fouten opgelost:

 • Inlezen van bestanden voor Leaseplan verbeterd. Negatieve bedragen werden niet correct ingelezen en transacties van verschillende maanden werden geweigerd. Beide problemen zijn nu opgelost.