Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Vanaf versie 2.56 wordt BankTrans als installer beschikbaar gesteld. Doorloop voor installatie de volgende stappen:

 • Download BankTrans voor Linux.
 • Pas de eigenschappen van het installatiebestand aan zodat het bestand als programma mag worden uitgevoerd.
 • Start de BankTrans installer. Hiermee wordt BankTrans op geïnstalleerd en wordt toegevoegd aan de beschikbare applicaties.
 • BankTrans kan hierna gestart worden via Zoeken (Search).

Na installatie van BankTrans via de installer kan via Home/BankTrans/maintencetool de installatie worden beheerd, bankTrans kan hiermee worden verwijderd en tevens worden bijgewerkt. Installeren van een nieuwe versie verloopt dus via deze tool en er hoeft geen nieuwe download te worden uitgevoerd.

Let op: Vanaf versie 2.82 start BankTrans mogelijk niet op. Dit kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren: sudo apt-get install libxcb-xinerama0

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • Controle op dubbele transacties is aangepast. Vanaf nu wordt ook de tegenrekening meegenomen in de controle (via Instellingen / Gegevens kan dit overigens nog worden aangepast).
 • Bij activeren van het filter zijn controles toegevoegd op geldige begin-/en einddatum en bedrag van / tot (van waarden moeten kleiner of gelijk zijn aan de tot waarden).
 • Indien het categoriseren werd afgebroken en opnieuw gestart vanuit het categorieënvenster, was dit soms erg langzaam. Dit is nu opgelost.
 • In het scherm Onderhoud categorieën wordt in het venster Automatisch gevonden categorieën weergegeven met welke criteria de categorie is gevonden.

Fouten opgelost:

 • De grafiek Saldo cumulatief gaf soms incorrecte waarden weer in administraties met meerdere rekeningen.

Nieuw:

 • Nieuw overzicht toegevoegd voor weergave van de rekeningsaldo's op een te selecteren datum. Hierbij kan ook worden aangegeven of de berekening plaats moet vinden ten opzichte van de rentedatum of de boekingsdatum.

Verbeterd:

 • Bij inlezen van ING bestanden werd soms teveel informatie opgenomen in Ten name van voor Europese incasso's.

Nieuw:

 • Bankformaat BNP Parisbas Fortis (België) toegevoegd.

Fouten opgelost:

 • Grafiek Saldo cummulatief gaf soms dubbele weeknummers weer.