Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Vanaf versie 2.56 wordt BankTrans als installer beschikbaar gesteld. Doorloop voor installatie de volgende stappen:

 • Download BankTrans voor Linux.
 • Pas de eigenschappen van het installatiebestand aan zodat het bestand als programma mag worden uitgevoerd.
 • Start de BankTrans installer. Hiermee wordt BankTrans op geïnstalleerd en wordt toegevoegd aan de beschikbare applicaties.
 • BankTrans kan hierna gestart worden via Zoeken (Search).

Na installatie van BankTrans via de installer kan via Home/BankTrans/maintencetool de installatie worden beheerd, bankTrans kan hiermee worden verwijderd en tevens worden bijgewerkt. Installeren van een nieuwe versie verloopt dus via deze tool en er hoeft geen nieuwe download te worden uitgevoerd.

Let op: Vanaf versie 2.82 start BankTrans mogelijk niet op. Dit kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren: sudo apt-get install libxcb-xinerama0

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • Door een aanpassing in 2.84 werd het actieve veld (focus) aangepast bij het doorlopen van transacties. Dit is nu opgelost.
 • Het budgetscherm was vrij hoog en kon niet worden verkleind. Dit is nu aangepast. Bovendien kunnen de details aan de rechterzijde worden ingeklapt.
 • Bij het kiezen van een datum is een knop toegevoegd waarmee direct de huidige datum gekozen kan worden.
 • Bij zelf gemaakte importformaten werden alleen datums geaccepteerd met twee posities voor de dag en maand. Vanaf nu worden ook datums geaccepteerd met een positie voor de dag / maand (bv 1-1-21 werd niet geaccepteerd).

Fouten opgelost:

 • Het gemiddelde in de grafiek 'Saldo gemiddeld' werd niet correct berekend. Zie topic https://www.banktrans.nl/forum/7-wijzigingsverzoeken/2182-grafiek-gemiddeld-saldo.
 

Verbeterd:

 • Weergave rekeningnummer kan nu apart worden ingesteld voor de vensters elementenbeheer, transacties en details.
 • Bij de selectie op categorie of rekeningnummer via het elementenbeheer is het aankruisvakje ook op het hoogste niveau opgenomen. Zodoende kunnen nu alle categorieën of rekeningen ineens worden geselecteerd of gedeselecteerd.
 • Bij de categorieweergave in grafieken kan nu worden aangegeven of extra categorieën moeten worden weergegeven.
 • Bij de importformaten zijn extra mogelijkheden toegevoegd voor het datumformaat.

Fouten opgelost:

 • Indien de weergave van het rekeningnummer was ingesteld op iets anders dan het rekeningnummer (bv Omschrijving) werd de tegenrekening niet meer weergegeven bij een transactie. 
 • Indien in het detailvenster een (extra) categorie was aangepast werd deze aanpassing niet bewaard indien het veld nog actief was.

Nieuw:

 • Meerdere mogelijkheden voor weergave van het rekeningnummer (rekeningnummer, omschrijving of een combinatie van beiden), instelbaar via Instellingen / Algemeen / Weergave rekeningnummer.

Verbeterd:

 • Import van ING leest nu ook de tags in (in opmerkingen)