Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Download

BankTrans is beschikbaar voor Windows, OS X (Apple) en Linux. De laatste versies van BankTrans kunnen hieronder direct worden gedownload. Andere versies zijn beschikbaar via het menu Download / Windows, OS X en Linux.

Windows:

OS X:

Linux: 

Windows

Indien BankTrans al is geïnstalleerd kunt u een eventuele nieuwe versie direct installeren. U hoeft de oude versie dus niet eerst te de-installeren. Indien een nieuwe versie is geïnstalleerd zal BankTrans uw bestaande administratie(s) de eerste keer dat u deze opent aanpassen aan eventuele nieuwe functionaliteit. Van de oude administratie wordt op dat moment automatisch een reservekopie gemaakt.

Belangrijk: Virus- en beveiligingswaarschuwingen

Let op: Vanaf versie 1.84 maakt BankTrans gebruik van een nieuwe installatieprocedure. Indien versie 1.83 of eerder is geïnstalleerd, moet deze eerst worden verwijderd voordat de nieuwe versie geïnstalleerd kan worden.

Linux

Vanaf versie 2.56 wordt BankTrans als installer beschikbaar gesteld. Doorloop voor installatie de volgende stappen:

 • Download BankTrans voor Linux.
 • Pas de eigenschappen van het installatiebestand aan zodat het bestand als programma mag worden uitgevoerd.
 • Start de BankTrans installer. Hiermee wordt BankTrans op geïnstalleerd en wordt toegevoegd aan de beschikbare applicaties.
 • BankTrans kan hierna gestart worden via Zoeken (Search).

Na installatie van BankTrans via de installer kan via Home/BankTrans/maintencetool de installatie worden beheerd, bankTrans kan hiermee worden verwijderd en tevens worden bijgewerkt. Installeren van een nieuwe versie verloopt dus via deze tool en er hoeft geen nieuwe download te worden uitgevoerd.

Let op: Vanaf versie 2.82 start BankTrans mogelijk niet op. Dit kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren: sudo apt-get install libxcb-xinerama0

Wijzigingsoverzicht

Een overzicht van de aangebrachte wijzingen is hieronder per versie weergegeven.


 

Verbeterd:

 • Regel voor niet toegekende categorieën en een totaalregel toegevoegd op het Overzicht Transacties
 • Extra opmerkingen bij categorieën worden nu ook afgedrukt op het overzicht Transacties (indien groeperen bij categorie is gekozen).

Fouten opgelost:

 • Een aantal foutjes opgelost voor het overzicht Transacties. De kleur en uitlijning van het bedrag en het filter op categorie was niet altijd correct.
 • Importeren van een handmatig gemaakt bestand (excel) ging niet altijd goed indien de categorie was ingevuld.

Verbeterd:

 • Nieuwe csv-formaat voor Van Lanschot kan nu ook worden ingelezen.

Fouten opgelost:

 • Indien een filter op datum was ingesteld was de beginwaarde voor de saldomututiegrafiek altijd 0.
 • Nieuwe formaat van AXA werd in sommige gevallen niet goed herkend.
 • Indien een categorie werd aangepast via muisklik of F2 en BankTrans werd direct daarna afgesloten, dan werd de aanpassing niet bewaard.

Verbeterd:

 • Formaat van de AXA-bank was aangepast waardoor het niet meer kon worden ingelezen.
 • Formaat van de BNP Fortis Paribas-bank was aangepast waardoor het niet meer kon worden ingelezen.
 • Inlezen van bestanden van ING België aangepast. Sommige regels werden geweigerd en vanaf wordt ook het veld opmerkingen ingelezen.
 • Indien het bedrag van de transactie wordt aangepast (in het scherm Wijzigen transacties) wordt vanaf ook het bedrag bij de categorie aangepast. Dit alleen indien er slechts één categorie is toegekend en het bedrag al gelijk was aan dat van de transactie.
 • Overboekingen van/naar dezelfde rekening worden nu ook gemarkeerd als overboeking.

Fouten opgelost:

 • Filterveld voor de Laatste import kan soms alleen aan of uit gezet worden, de derde stand (volledig gevuld) ontbrak.
 • Bij de Saldografieken werd geen rekening gehouden met de filterinstellingen voor datums en/of rekeningnummers.
 • In sommige gevallen werd de betaalcode niet ingelezen bij bestanden van CashFlow manager. Dat is nu opgelost.