Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Verbeterd:

 • Door een aanpassing in 2.84 werd het actieve veld (focus) aangepast bij het doorlopen van transacties. Dit is nu opgelost.
 • Het budgetscherm was vrij hoog en kon niet worden verkleind. Dit is nu aangepast. Bovendien kunnen de details aan de rechterzijde worden ingeklapt.
 • Bij het kiezen van een datum is een knop toegevoegd waarmee direct de huidige datum gekozen kan worden.
 • Bij zelf gemaakte importformaten werden alleen datums geaccepteerd met twee posities voor de dag en maand. Vanaf nu worden ook datums geaccepteerd met een positie voor de dag / maand (bv 1-1-21 werd niet geaccepteerd).

Fouten opgelost:

 • Het gemiddelde in de grafiek 'Saldo gemiddeld' werd niet correct berekend. Zie topic https://www.banktrans.nl/forum/7-wijzigingsverzoeken/2182-grafiek-gemiddeld-saldo.
 

Verbeterd:

 • Weergave rekeningnummer kan nu apart worden ingesteld voor de vensters elementenbeheer, transacties en details.
 • Bij de selectie op categorie of rekeningnummer via het elementenbeheer is het aankruisvakje ook op het hoogste niveau opgenomen. Zodoende kunnen nu alle categorieën of rekeningen ineens worden geselecteerd of gedeselecteerd.
 • Bij de categorieweergave in grafieken kan nu worden aangegeven of extra categorieën moeten worden weergegeven.
 • Bij de importformaten zijn extra mogelijkheden toegevoegd voor het datumformaat.

Fouten opgelost:

 • Indien de weergave van het rekeningnummer was ingesteld op iets anders dan het rekeningnummer (bv Omschrijving) werd de tegenrekening niet meer weergegeven bij een transactie. 
 • Indien in het detailvenster een (extra) categorie was aangepast werd deze aanpassing niet bewaard indien het veld nog actief was.

Nieuw:

 • Meerdere mogelijkheden voor weergave van het rekeningnummer (rekeningnummer, omschrijving of een combinatie van beiden), instelbaar via Instellingen / Algemeen / Weergave rekeningnummer.

Verbeterd:

 • Import van ING leest nu ook de tags in (in opmerkingen)