Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Wijzigingsoverzicht

Fouten opgelost:

  • Import van SNS aangepast. Deze werd niet meer correct ingelezen na aanpassingen in versie 2.87.

Aangepast:

  • Indien bij het filter voor bedragen is gekozen voor -9.999.999,99 .. 9.999.999,99 worden ook bedragen die buiten deze waarden vallen weergegeven. Deze mogelijkheid is toegevoegd om mogelijk verkeerd ge├»mporteerde bedragen weer te kunnen geven.

 

Nieuw:

  • Nieuwe formaat voor Triodos toegevoegd

Verbeterd:

  • Sortering van transacties in het budgetvenster gecorrigeerd. Nu wordt altijd op datum gesorteerd. Ook de berekening van het percentage verloopt nu op basis van de oplopende datum.

Nieuw:

  • Formaat voor bank Boursorama toegevoegd

Verbeterd:

  • Op het overzicht Inkomsten/Uitgaven is een kolom totaal toegevoegd.
  • Bij de instelling voor controle op dubbele transacties kan nu ook gekozen worden voor Rekening, Boekingsdatum, Bedrag, Tegenrekening, Omschrijving.
  • Bij het aanmaken van een nieuw budget kan nu ook een inflatiecorrectie worden ingegeven die wordt gebruikt voor een correctie van het nieuwe budget.

Fouten opgelost:

  • In het budget werden onderin soms transacties meerdere malen weergegeven. Dit is opgelost.