Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Het formaat van de bestanden van Moneyou is aangepast. Vanaf nu wordt ook dit nieuwe formaat ondersteund.
  • Bij het aanmaken van een backupbestand na het installeren van een nieuwe versie werd het versienummer van de nieuwe programmatuur in de bestandsnaam opgenomen. Vanaf nu is dat het versienummer van het bestand.
  • Bij het openen van een backupbestand werd de gegevensmap in de instellingen aangepast. Dit is vanaf nu niet meer het geval.

 Fouten opgelost:

  • In versie 1.91 kon in sommige gevallen de opgeslagen administratie niet meer worden geopenend. Er werd dan een foutmelding gegeven waarin werd aangegeven dat de administratie met een nieuwere versie was aangemaakt. Deze fout is nu opgelost.