Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Fouten verbeterd:

  • Bij overgang van een vorige versie naar 2.00 of 2.01 was in sommige gevallen het transactievenster niet meer bruikbaar. Dit is nu opgelost. De kolomindeling van de transacties moet hierdoor helaas wel opnieuw worden ingesteld.