Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Weergave van het banknummer is nu instelbaar (via instellingen / algemeen).
  • Optie voor het aanmaken van een logbestand is toegevoegd (Instellingen / tabblad Geavanceerd). Hierdoor wordt het voor de ontwikkelaars van BankTrans eenvoudiger om problemen te achterhalen. Gebruik deze optie alleen op verzoek van de uitgever van BankTrans.

Verbeterd:

  • Indien de datamap via instellingen werd aangepast, werden altijd ook de databestanden verplaatst. Dit is nu optioneel.

Fouten opgelost:

  • In versie 2.05 werden de icoontjes in de gereedschapbalk ineens kleiner weergegeven. Dat is nu opgelost.