Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Exportbestanden van PayPal kunnen nu ook worden ingelezen.
  • Bij het opstarten van BankTrans kan via de snelkoppeling worden aangegeven welke administratie moet worden geopend (optie -a ).

Verbeterd:

  • Afdrukken van het transactie-overzicht is aangepast. Vanaf nu kan ook de volgorde en de maximale breedte van een kolom worden aangegeven.
  • Instellingen voor importeren, backup's en bijlagen worden nu per administratie bewaard.
  • Implementatie van een nieuwe versie van Qt (5.2.0).
  • Instellingen voor de weergave van het rekeningnummer zijn aangepast (duidelijker gemaakt).
  • Overzichten zijn verplaatst. Deze stonden eerst in het menu 'Bestand' maar hebben nu een apart menu gekregen. Hierdoor zijn zeĀ beter zichtbaar voor beginnende gebruikers. Tevens is ook duidelijk dat ze niet meteen worden afgedrukt.

Fouten opgelost:

  • Bij sommige gebruikers werd na het intypen van een '6' bij het volgende teken een '^' toegevoegd. Dit is door de nieuwe versie van Qt (5.2.0) opgelost.