Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Bij het overzicht Transacties kan nu ook worden aangegeven dat een lange omschrijving mag worden afgebroken.
  • Voor de velden Omschrijving, Opmerkingen en Specificatie wordt nu een tooltip weergegeven. Hierdoor hoeft niet meer het gehele veld te worden weergegeven.
  • Via Instellingen / Algemeen kan nu worden aangegeven dat bij het openen van een administratie de groepen Categorie├źn, Rekeningen en/of Filters in het werkvenster automatisch moeten worden opengeklapt.

Verbeterd:

  • Inlezen van SEPA betalingen voor ABN/AMRO aangepast. De gegevens werden niet in alle gevallen in de gewenste velden ingelezen.

Fouten opgelost:

  • Bij rekeningen werkte het filter 'Selectie via werkvenster' niet goed.