Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Inlezen bestanden van ING Belgie toegevoegd.
  • Inlezen MT940 bestanden toegevoegd (alleen getest voor ABN AMRO)
  • Nieuwe gereedschapsbalk gemaakt voor transacties. Hierin zijn de reeds bestaande mogelijkheden voor transacties opgenomen (toevoegen, verwijderen, aanpassen, etc.)

Verbeterd:

  • Bij automatisch categoriseren zijn nu ook de voorwaarden Niet gelijk voor Wildcards en RegExp beschikbaar.
  • Transacties voor de asn-bank met aanhalingstekens in de tekst worden nu wel ingelezen. Deze werden eerder als fout gemarkeerd.

Fouten opgelost:

  • De keuze Alle velden bij het automatisch categoriseren controleerde het veld rekening niet. Deze is nu toegevoegd.