Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Nieuw:

  • Knop voor het bewerken van Categorie├źn toegevoegd in de algemene gereedschapsbalk.
  • In het scherm voor automatisch categoriseren kunnen categorie├źn nu ook handmatig worden toegekend door de transacties naar een categorie te slepen.

Verbeterd:

  • In het scherm voor het testen van de zoekcriteria worden berdagen nu ook in de juiste kleuren weergegeven en het formaat van de datums is gecorrigeerd.
  • In het scherm voor het automatisch categoriseren kan nu ook gesorteerd worden op de eerste kolom (symbool)
  • Ook oude txt-exportbestand van CashFlow (2005) kunnen worden ingelezen.

Fouten opgelost:

  • Alle voorwaarden m.u.v. Groter dan, Groter of gelijk aan, Kleiner dan en Kleiner of gelijk aan werkten niet goed bij het veld Bedrag indien de zoekterm het decimaalteken bevatte. Dit is nu opgelost
  • Bij het openen van een administratie wordt vanaf nu het saldo van de rekeningen onder Menu / Bewerken / Rekeningen bijgewerkt. Dit was in enkele gevallen niet correct.
  • Indien het aanpassen van een transactie werd geannuleerd, werd de focus niet teruggezet op de actieve transactie. Dit is vanaf nu wel zo.
  • In het scherm voor het automatisch categoriseren werkte de sortering op de datumvelden niet goed. Dit is nu opgelost.