Het gratis offline huishoudboekje voor inzicht in uw saldo

Verbeterd:

  • Bij het aanpassen van de categorie in het transactievenster werd soms een te breed veld weergegeven.
  • Diverse kleine verbeteringen in de weergave op een Mac

Fouten opgelost:

  • Indien Opmerking altijd aanpasbaar was geactiveerd, kon deze niet worden aangepast indien een transactie werd toegevoegd.
  • Rentedatum en boekdatum van de ABN AMRO werden verkeerd ingelezen, deze waren omgewisseld.
  • Bij het openen van een bestand met wachtwoord werd soms de kolomindeling van het transactievenster niet hersteld.